Brainthermostaat handleiding

brainthermostaat met opengeklapt klepje

De door Atag geleverde brainthermostaat handleiding is voor verbetering vatbaar. Daarom hebben we een beter leesbare handleiding geschreven.

De foto hiernaast geeft de brainthermostaat weer met het klepje open. In de handleiding wordt gerefereerd naar onderdelen van deze thermostaat. Om verwarring te voorkomen heb ik de genoemde onderdelen een naam gegeven.

De handleiding begint met een "lees dit eerst" of "snel stappenplan voor eerste gebruik CV". Hierin worden alleen de allernoodzakelijkste handelingen behandeld die noodzakelijk zijn om het verwarming en warmwater gedeelte op temperatuur te brengen.

De indeling van de handleiding:

 • Lees dit eerst / snel stappenplan voor eerste gebruik van CV.
 • Wat zie ik op het scherm / wat betekenen de symbolen?
 • inleiding tot de klokprogramma's.
 • Het CV en warmwater gedeelte aan en uit zetten.
 • CV in de nachtstand zetten.
 • CV in de dagstand zetten.
 • CV nachttemperatuur instellen.
 • CV dagtemperatuur instellen.
 • Huidige temperatuur verhogen/verlagen.
 • Warmwater (boiler) tijdelijk op temperatuur brengen.
 • Datum en tijd instellen.
 • Overschakelen naar CV klokprogramma 1/2/3.
 • Overschakelen naar WW klokprogramma 1/2/3.
 • CV tijdelijk op nachtstand zetten met "ben weg tot ... uur".
 • CV tijdelijk op dagstand zetten met "ben nog op tot ... uur".
 • Watertemperatuur CV instellen.

Lees dit eerst / snel stappenplan voor eerste gebruik van CV

Als u voor het eerst de ketel aanzet en achter de brainthermostaat staat dan denkt u vast "tja, wat nu?". Met dit stappenplan bent u snel in staat om het huis aangenaam warm te krijgen en warmwater uit de kraan te laten stromen.

Let op er is nog al wat verwarring over het gebruik van de termen ketel, CV en WW. Vandaar onderstaande definities.

Ketel is de Atag Blauwe Engel II. Hierop is de schoorsteen aangesloten.

CVstaat voor het Centrale Verwarmingsgedeelte in de ketel. Omdat de ketel gescheiden gedeeltes heeft voor het verwarmen van de radiatoren (het CV gedeelte) en het verwarmen van de boiler (het warm water gedeelte) kunnen zij apart aan en uit gezet en ingesteld worden. Dit levert voor veel mensen verwarring op. Als het CV gedeelte werkt (de radiator wordt warm) betekent dit niet automatisch dat dan ook warm water uit de kraan zou moeten kunnen stromen!

WW staat voor het Warm Water gedeelte in de ketel. Dit is een apart gedeelte in de ketel wat aan of uit kan staan en geen directe relatie heeft met het CV gedeelte.

Het stappenplan

 1. Heeft een CV installateur uw ketel geïnstalleerd? ga dan naar 3.
 2. Vergeet niet de installatie te vullen met water en zorg dat deze op druk is (1,5 - 2 bar). Steek de steker van de ketel in een randaarde wandcontactdoos. Open het klepje links onderaan op de ketel en druk op de blauwe toets waar het 'sneeuwvlokje' of 'STORE' naast staat. Nu wordt voor een minuut of 11 een ontluchtingsprogramma afgewerkt. Nog even wachten op warmwater en/of een warme radiator... Is dit ontluchtingsprogramma klaar? Stel dan het type installatie in door de instructies op deze pagina te lezen. Sluit nu het klepje en ga naar de brainthermostaat.
 3. Controleer de datum en tijd, en wijzig deze eventueel. Instructie
 4. Controleer of het CV en Warm Water (WW) circuit staan ingeschakeld. Instructie
 5. Stel de gewenste nachttemperatuur in. Instructie
 6. Stel de gewenste dagtemperatuur in. Instructie
 7. Zet de CV in de dagstand. Instructie
 8. Zorg dat de boiler (de komende twee uur) wordt opgewarmd. Instructie

Zo, er komt nu warm water uit de kraan en het begint al lekker warm te worden. Nu wordt het tijd om eens rustig de handleiding door te nemen.

Wat zie ik op het scherm / wat betekenen de symbolen?

brainthermostaat

We zullen het scherm van links naar rechts en van boven naar beneden doornemen. De naam van de dag (hier donderdag), de datum (hier 04 februari 1999)

Huisje? (betekent dit dat een buiten sensor op de ketel is aangesloten en dat we dus met een weersafhankelijke regeling te maken hebben?). Geen van de handleidingen maakt melding van dit voor mij vage symbool.

Zon (hier niet weergeven) als het zonnetje zichtbaar is op het scherm dan staat de thermostaat in de dagstand. Staat het zonnetje te knipperen dan staat de thermostaat in de 'continu verwarmen' stand.

MAAN (hier weergegeven) is zichtbaar indien de thermostaat in de nachtstand staat. Staat het maantje te knipperen dan staat de thermostaat in de 'continu verlagen' stand.

De tijd (hier 11:23).

De huidige gemeten kamertemperatuur (hier 20° C). Wanneer het °C symbool knippert geeft de thermostaat aan dat de ketel het water van de radiatoren of de boiler aan het opwarmen is. Met andere woorden: de brander staat aan.

Inleiding tot de klokprogramma's

Het klokprogramma gedeelte van de thermostaat is naar mijn mening het minst begrepen gedeelte van de brainthermostaat. Veel vragen zoals "waarom is de CV nou weer koud?" of erger nog, je hoort een schreeuw uit de douche "... (vul hier uw naam in), het water van de douche is kouhouuuud!" zijn te wijten aan instelfouten van de klokprogramma's.

Vanwege bovenstaande redenen is het verstandig, nog voor u aan het programmeren slaat, meer over de achtergrond van de klokprogramma's te weten te komen.

Het allerbelangrijkste wat je weten moet is:

 • Met het instellen van een weekprogramma kunt/moet u de brainthermostaat precies vertellen wanneer u "thuis" of "uit" bent.
 • De brainthermostaat is wel een zelfdenkende thermostaat maar hij is nog niet zo slim dat hij weet wanneer u uw thuis/uit ritme hebt gewijzigd. U en alleen U kan de brainthermostaat aangeven wanneer hij over moet schakelen van bijvoorbeeld het normale klokprogramma "een normale werkweek" naar "een weekje vakantie" (en weer terug natuurlijk).
 • Het CV en WW gedeelte van de Blauwe Engel II zijn geheel gescheiden.
 • De klokprogramma's van het CV en Warm Water (WW) gedeelte zijn óók gescheiden.
 • Voor het CV gedeelte zijn drie weekprogramma's beschikbaar.
 • Eén van deze drie CV programma's is actief en u moet zelf selecteren welk programma (1, 2 of 3 nu actief is).
 • De klokprogramma's van het CV en WW gedeelte zijn dus óók gescheiden. Ja zult u zeggen, dat schreef je net ook al. Dat klopt maar dat doe ik met opzet. Wanneer u namelijk overschakelt van het ene naar het andere klokprogramma voor het CV gedeelte dan moet u dit natuurlijk ook doen voor het WW gedeelte (wordt vaak vergeten).
 • Voor het WW gedeelte zijn drie weekprogramma's beschikbaar.
 • Eén van deze drie WW programma's is maar actief en ook die moet u zelf instellen.
 • Tijdens het programmeren van het weekprogramma is het zéér handig als u weet hoe warm het moet zijn als u thuis bent en als u weg bent. Tijdens het programmeren zal deze temperatuur overgenomen worden. Natuurlijk kunt u deze temperatuur per "tijdsblok" wijzigen maar als dat niet hoeft is dat wel zo makkelijk.

Het klokprogramma stappenplan ziet er als volgt uit

 1. Eerst bepalen wat uw thuis/uit ritmes zijn.
 2. Bepaal de temperatuur voor overdag en in de nacht.
 3. Daarna gaan we het CV "weekprogramma 1" programmeren.
 4. Dan komt een gewetensvraag: stel ik het gemak boven het milieu? (natuurlijk niet!)
 5. Afhankelijk van bovenstaand antwoord staat het WW gedeelte altijd aan (en gaan we maar één WW programma programmeren) óf gaan we meerdere WW programma's programmeren.
 6. Als laatste verwijzen wij u naar de instructies om de brainthermostaat te vertellen welk CV en welk WW weekprogramma actief moet zijn en hoe u dit kan wijzigen.

Stap 1: De thuis/uit ritmes bepalen

voorbeeld van een cv programma op de brainthermostaat

In dit voorbeeld gaan we uit van een dagtemperatuur van 19° C en een "nacht" temperatuur van 15° C. Hierbij moet u de term "nacht" interpreteren als de momenten dat het huis minder verwarmd hoeft te zijn omdat niemand aanwezig is of iedereen slaapt. De dagtemperatuur wordt aangehouden in de ochtend tussen 07:00 en 08:00 uur, in de middag tussen 12:00 en 13:00 uur en in de avond tussen 17:00 en 23:00 uur. Overigens willen we dat het in de avond wat warmer is en stellen een temperatuur van 20° C (dus een 1° C boven de "dag" temperatuur) op prijs. Verder moet in het weekeinde de CV van 09:00 tot 23:00 uur voor een warm huis zorgen.

Daarnaast heeft u er voor gekozen om de boiler rond deze zelfde tijden op temperatuur te houden met uitzondering van de vroege nacht. Omdat u de vaatwasser heeft aangesloten op de warmwaterkraan (vanwege energiebesparing) en deze via een tijdklok pas om 23:00 uur aanslaat (nachtstroom is heel goedkoop), laten we de boiler in de nacht tot 01:00 uur aan staan. Tevens stelt u in de ochtend een warme douche op prijs en wordt niet om 07:00 maar reeds om 06:45 de boiler opgewarmd.

Stap 2: Bepalen van de "dag" en "nacht" temperatuur

Maak het klepje onderaan de thermostaat open. Druk enige malen op de HUIS toets totdat "DAG TEMP CV" op het scherm verschijnt. Met de PLUS en MIN toetsen is de gewenste "dag" temperatuur in te stellen (in dit voorbeeld stellen we deze in op 19° C). Door nogmaals op HUIS te drukken verschijnt "NACHT TEMP CV" op het scherm. Nu kan met de PLUS en MIN toetsen de standaard nacht temperatuur worden ingesteld (in dit voorbeeld wordt deze op 15° C ingesteld). Druk op INFO om deze instellingen vast te leggen en terug te keren tot de standaard uitlezing in het scherm.

Stap 3: Programmeren van weekprogramma's

Selecteren CV weekprogramma

Eerst gaan we het weekprogramma voor de CV instellen. Hiervoor gebruiken wij weekprogramma nummer 1 (er zijn drie CV weekprogramma's beschikbaar). Eerst moeten we de brainthermostaat aangeven dat wij ons willen bezighouden met weekprogramma 1. Druk hiertoe tegelijkertijd op PLUS en MIN. Op het scherm verschijnt nu VERWARMING PROG 1 (of 2 of 3). Door middel van de PLUS of MIN toets kan een ander weekprogramma geselecteerd worden. Selecteer programma 1. Druk nu op de INFO toets.

Programmeren klokthermostaat starten

Druk op de SCHAKELAAR toets. Op deze toets staat feitelijk een klok met een schakelaar afgebeeld die dus aangeeft dat hiermee schakelmomenten voor de klok instelbaar zijn. Op het scherm verschijnt nu "VERWARMING PROGR 1". Als dat niet het geval is moet u met de INFO toets terug en het juiste verwarmingsprogramma selecteren zoals hiervoor is beschreven. Druk nogmaals op SCHAKELAAR. Nu verschijnt de eerste bloktijd van maandag op het scherm.

Programmeren van de maandag

Op het scherm staat nu drie zaken.

 1. Een dag van de week (in dit geval maandag).
 2. Een bepaalde begin- en eindtijd (de bloktijd).
 3. De gewenste temperatuur.

Per dag zijn drie van deze bloktijden beschikbaar (die u overigens niet allemaal hoeft te gebruiken).

Tijdblok 1

We starten met het instellen van de eerste bloktijd op maandag. In dit voorbeeld willen we tussen 07:00 en 08:00 uur de temperatuur op 19° C hebben. Op dit moment staat de eerste (begin) tijd te knipperen. Door middel van de PLUS of MIN toets kan het tijdstip aangepast worden. Stel de begintijd op 07:00 uur. Druk nu op de RECHTS toets. Nu gaat de eindtijd van dit tijdblok knipperen. Stel de eindtijd (in dit geval 08:00 uur) in met de PLUS of MIN toetsen. Druk hierna op de RECHTS toets. Nu gaat de temperatuur knipperen. Als het goed is staat deze reeds op 19° C want dit is onze eerder ingestelde "dag" temperatuur. U kunt overigens deze temperatuur per blok(tijd) wijzigen met de PLUS of MIN toetsen. Wanneer u bemerkt dat een van de instellingen foutief zijn ingevoerd kunt u met de LINKS en RECHTS toetsen de instellingen bereiken en met de PLUS en MIN toetsen wijzigen. Is alles in de eerste bloktijd goed? Druk dan op SCHAKELAAR.

Tijdblok 2

Nu zijn we beland bij tijdblok nummer twee voor de maandag. De begintijd stellen we met de PLUS en MIN toetsen in op 12:00 uur. Druk op LINKS en stel met de PLUS en MIN toetsen de eindtijd, hier 13:00 uur, in. Druk nogmaals op LINKS. Nu staat de temperatuur te knipperen. Deze is ingesteld op de standaard, reeds eerder ingestelde dagtemperatuur van 19° C en hoeft dus niet verander te worden. Druk weer op SCHAKELAAR.

Tijdblok 3

We zijn beland bij het derde (en laatst mogelijk in te stellen) bloktijd van de maandag. Stel hier de begintijd in van 18:00 uur in. Druk op LINKS en stel de eindtijd in op 23:00 uur. Druk nu op LINKS. Nu staat de temperatuur te knipperen. In dit voorbeeld willen we de temperatuur in dit tijdblok op 20° C instellen. We drukken hiertoe op tweemaal op de PLUS toets waardoor de waarde 20 ° C op het scherm verschijnt.

Dinsdag t/m vrijdag ook programmeren of kopiëren?

Druk op SCHAKELAAR. Het scherm laat nu het eerste tijdblok van dinsdag zien. Natuurlijk kunnen we nu op precies dezelfde manier de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag gaan instellen. Ik stel echter een handigere manier voor. Aangezien in dit voorbeeld de dagen dinsdag t/m vrijdag identiek ingesteld moeten worden als de maandag gaan we de instellingen van maandag kopiëren naar de andere dagen van de week. Ga eerst met de INFO toets weer terug naar het standaard scherm. Druk nu drie maal op de SCHAKELAAR toets. Nu moet het eerste tijdblok van maandag zichtbaar zijn. Druk nu op de ZON toets. In het scherm staat nu "MA --> WEEK COPY". Druk op de SCHAKELAAR toets om dit te bevestigen. Het scherm vermeld nu, tijdelijk, "MA --> WEEK -OK- COPY". Het kopiëren is dus goed verlopen.

LET OP: nu is pas tijdblok 1 van maandag gekopieerd naar de andere dagen van de week (inclusief dus het weekeinde wat we later moeten aanpassen). De andere twee tijdblokken moeten we nog doen. Druk nogmaals op SCHAKELAAR. Nu staat het tweede tijdblok van maandag op het scherm. Druk op ZON om te kopiëren en bevestig met SCHAKELAAR. Nu is het tweede tijdblok gekopieerd. Druk op SCHAKELAAR om naar tijdblok drie van maandag te gaan. Druk wederom op ZON om dit tijdblok te kopiëren en bevestig met SCHAKELAAR.

Wat ons nu nog staat te doen is het weekeinde te programmeren. Druk hiertoe een heel aantal malen op de SCHAKELAAR toets totdat het eerste tijdblok van zaterdag in het scherm verschijnt. Stel het eerste tijdblok van zaterdag in op 09:00 t/m 23:00 uur. In het weekeinde maken we, in ons voorbeeld geen gebruik van andere tijdblokken en zullen we de andere tijdblokken inactiveren. Dit kan gerealiseerd worden door de begin en eindtijd aan elkaar gelijk te maken en deze in te stellen op een moment dat de nacht instelling actief is. In ons voorbeeld kan hiervoor 00:00 - 00:00 toegepast worden. Programmeer zondag gelijk aan zaterdag en druk als laatste op de INFO toets. CV Weekprogramma 1 klaar

Nu is weekprogramma 1 van de CV geprogrammeerd. Nu moet dit ook nog voor de warm water (WW) voorziening gebeuren. We moeten eerst de Brainthermostaat aangeven dat we het warmwater klokprogramma gaan instellen. Dit wordt gedaan door enige malen op de HUIS toets te drukken totdat "WARMWATER PROG" op het scherm verschijnt. Selecteer met de PLUS en MIN toetsten programma 1. Druk hierna op de INFO toets.

WW Tijdblok 1 programmeren

Druk op de SCHAKELAAR toets. En nu komt het, druk nu op de LINKS toets. Nu verschijnt WARMWATER PROGRAMMA 1" op het scherm. Druk op de SCHAKELAAR toets en het scherm zal het eerste tijdblok van maandag voor de warmwatervoorziening tonen. Omdat we in de avond/nacht het warmwater tot 01:00 warm willen houden en we een tijdblok niet over de dag kunnen tillen (bijvoorbeeld een blokinstelling 18:00-01:00 uur is niet mogelijk) beginnen we de dag met de tijdblokinstelling 00:00 tot 01:00 uur. Indien u een combiketel heeft met een ingebouwde boiler kunt u de temperatuur niet wijzigen. Bij een externe boiler is dit wel mogelijk. Druk nadat u het eerste tijdblok heeft ingesteld op SCHAKELAAR. Nu gaan we het tweede tijdblok instellen. Dat loopt van 06:45 tot 08:00. Maar voordat we aan de slag gaan eerst een puntje van aandacht. De WW programma's tijdblokken zouden ingesteld moeten worden op 00:00-01:00 / 06:45-08:00 / 12:00-13:00 en van 18:00 tot 23:00 uur. Dat zijn vier tijdblokken. Er zijn echter maar drie tijdblokken beschikbaar. Omdat in de nacht het warmwater gedeelte het langst ongebruikt staat besluiten we het tweede tijdblok te verlengen van 06:45 tot 13:00 uur. Het derde tijdblok blijft van 18:00 tot 23:00 uur. Het programmeren en kopiëren gaat net zoals bij het instellen van CV tijdblokinstellingen. Vergeet niet dat in het weekeinde de tijdblokken moeten worden ingesteld op 00:00-01:00 / 08:45-23:00 / 00:00-00:00. Dit laatste tijdblok wordt door gelijke begin en eind tijden niet gebruikt.

Het CV en warmwater circuit aan en uit zetten

Druk een aantal malen op de INFO toets tot dat "CV-PROGRAMMA" op het scherm staat. Met de PLUS of MIN toetst kan het CV gedeelte van de ketel aan of uitgezet worden. Door nogmaals op de INFO toets te drukken verschijnt "WW-PROGRAMMA" op het scherm. Met de PLUS of MIN toetst kan het WW gedeelte van de ketel aan of uitgezet worden.

CV in de nachtstand zetten

Druk op de MAAN toets en houdt deze ingedrukt totdat "VERLAGEN CONT" (continu verlagen) op het scherm verschijnt. Laat op dat moment de MAAN toets los. Na enige tijd verschijnt de normale uitlezing op het scherm. Merk op dat nu het MAAN symbool knippert. Dit geeft aan dat, tot nadere instructies van u, het CV gedeelte continu in de nachtstand staat. Dit houdt in dat de thermostaat de temperatuur zal aanhouden zoals deze door u is vastgelegd bij nacht temperatuur instellen.

Deze functie gebruikt u indien u voor een langere tijd van huis bent en het ingestelde klokprogramma wilt negeren. Nadeel van deze functie is dat u de thermostaat weer op AUTOMAAT moet zetten (door een tijdje de MAAN toets in te drukken) om de thermostaat van de "CONTINU VERLAGEN" stand af te halen. Als u van te voren weet wanneer u thuis komt kunt u beter de "AFWEZIG TOT ..." of "OP VAKANTIE TOT ..." functie gebruiken.

CV in de dagstand zetten

Druk op de ZON toets en houdt deze ingedrukt totdat "VERWARMEN CONT" (continu verwarmen) op het scherm verschijnt. Laat op dat moment de ZON toets los. Na enige tijd verschijnt de normale uitlezing op het scherm. Merk op dat nu het ZON symbool knippert. Dit geeft aan dat, tot nadere instructies van u, het CV gedeelte continu in de dagstand staat. Dit houdt in dat de thermostaat de temperatuur zal aanhouden zoals deze door u is vastgelegd bij dag temperatuur instellen.

Deze functie gebruikt u indien u voor een langere tijd in huis bent en het ingestelde klokprogramma wilt negeren. Nadeel van deze functie is dat u de thermostaat weer op AUTOMAAT moet zetten (door een tijdje de ZON toets in te drukken) om de thermostaat van de "CONTINU VERWARMEN" stand af te halen. Als u van te voren weet wanneer de verwarming uit moet gaan kunt u beter de "PARTY TOT ..." functie gebruiken. Als u deze functie gebruikt omdat uw thuis/uit ritme tijdelijk veranderd, zoals dat bijvoorbeeld het geval is omdat u een weekje thuis bent, kunt u beter overschakelen op een ander klokprogramma. Lees hiervoor eerst de inleiding tot de klokprogramma's

CV nachttemperatuur instellen

Druk een aantal malen op de HUIS toets totdat "NACHT TEMP" op het scherm verschijnt. U kunt nu met de PLUS of MIN toetsen de temperatuur vastleggen die u in de nacht als uitgangspunt wenst tijdens het programmeren van het klokgedeelte van de thermostaat.

CV dagtemperatuur instellen

Druk een aantal malen op de HUIS toets totdat "DAG TEMP" op het scherm verschijnt. U kunt nu met de PLUS of MIN toetsen de temperatuur vastleggen die u overdag als uitgangspunt wenst tijdens het programmeren van het klokgedeelte van de thermostaat.

Huidige temperatuur verhogen/verlagen

Druk enige tijd op de PLUS toets totdat "GEWENSTE TEMP" op het scherm verschijnt. Door op de PLUS of MIN toets te drukken kan de temperatuur aangepast worden. Overigens geldt deze nieuwe aangepaste temperatuur totdat het klokprogramma van de thermostaat over gaat naar een nieuw tijdblok. Op dat moment zal de temperatuur ingesteld worden op de voor dat tijdblok ingestelde temperatuur. Dit geldt niet indien u de thermostaat op "CONTINU VERWARMEN" of "CONTINU VERLAGEN" heeft staan.

Warmwater (boiler) tijdelijk op temperatuur brengen

Met deze functie kunt u, indien het WW klokprogramma de boiler heeft uitgeschakeld, de boiler de komende twee uur warm houden.
Druk tegelijkertijd op ZON en MAAN. Het scherm toont nu de tekst "NALADEN WW AAN". U kunt dit eventueel weer ongedaan maken door op de MIN toets te drukken, dan staat op het scherm "NALADEN WW UIT". Druk op INFO om weer terug te keren.

Datum en tijd instellen

Druk op de KLOK toets. U ziet nu de tijd van de thermostaat. Druk op de PLUS of MIN toets om de klok vooruit of achteruit te zetten. Druk nogmaals op de KLOK toets. Nu kan met de PLUS of MIN toets de dag van de maand worden gewijzigd. Druk weer op de KLOK toets. Nu kan de maand worden ingesteld met de PLUS of MIN toetsen. Druk weer op de KLOK toets. U kunt nu als laatste het jaar instellen met de PLUS of MIN toetsen. Druk voor de laatste keer op de KLOK toets om weer terug te keren naar de normale uitlezing.

Overschakelen naar CV klokprogramma 1/2/3

Druk tegelijkertijd op PLUS en MIN. Op het scherm staat nu "VERWARMING PROG" en een getal. Door op de PLUS of MIN toets te drukken kan overgeschakeld worden naar een van de drie CV klokprogramma's.

Overschakelen naar WW klokprogramma 1/2/3

Druk enige keren op HUIS totdat op het scherm "WARMWATER PROG" staat. Met de PLUS en MIN toetsen is nu een ander WW klokprogramma in te stellen.

CV tijdelijk op nachtstand zetten met "ben weg tot ... uur"

Druk op de MIN toets en hou deze vast totdat op het scherm de tekst "AFWEZIG TOT" verschijnt. Nu kan met de PLUS of MIN toets het tijdstip aangegeven worden, in stappen van een half uur, wanneer men weer thuiskomt. Op dat moment zal de temperatuur bereikt zijn zoals deze in het klokprogramma staat ingesteld. Deze functie gebruikt u bijvoorbeeld indien u op een vrije dag, wanneer de gehele dag de CV aan zal staan, even de deur uit gaat om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Tijdens de afwezigheid zal de temperatuur dalen tot de nachtstand.

CV tijdelijk op dagstand zetten met "ben nog op tot ... uur"

Druk op de PLUS toets en hou deze vast totdat op het scherm de tekst "PARTY TOT" verschijnt. Nu kan met de PLUS of MIN toets het tijdstip aangegeven worden, in stappen van een half uur, tot wanneer men de dagtemperatuur instelling wil verlengen. Tot op dat moment zal de dagtemperatuur gehandhaafd worden. Daarna wordt weer teruggeschakeld naar het normale klokprogramma "AUTOMATISCH". Deze functie gebruikt u bijvoorbeeld indien u een bezoek heeft en u later op wil blijven dan de standaard ingestelde tijd van 23:00 uur.

Watertemperatuur CV instellen

Druk 10 seconden lang op SLEUTEL. Selecteer met de PLUS en MIN toetsen code 3000. Druk nogmaals op SLEUTEL. Nu worden de installateursinstellingen zichtbaar. Met de SLEUTEL toets kunnen verschillende instellingen worden gewijzigd. De op de Brainthermostaat maximaal in te stellen temperatuur kan niet boven de op de control tower ingestelde temperatuur liggen.


home­ >atag