Het ABC van de centrale verwarming en combiketels (verklaring van veel gebruikte termen)

Boiler
Een warmwatervat. Het verwarmen van warm water vergt veel vermogen, dus een dure ketel. Door vooraf en niet op het moment dat er warmwater vraag is het water te verwarmen en te bewaren in een geïsoleerd vat kan met een ketel met een laag vermogen toch veel warm water afgegeven worden. Nadeel: een boiler neemt altijd ruimte in, grote boilers van 100 Liter of meer zijn groter dan een afvalbak.

BTU
British thermal unit, een andere eenheid van vermogen wordt niet zoveel gebruikt in NL, zie kW.

Combi, combiketel
Een ketel die zowel dienst doet als ketel voor de centrale verwarming maar ook zorgt voor warm tapwater. Een combinatie dus van cv ketel en geiser.

Comfortklasse
zie CW label.

CV
Centrale Verwarming.

CW label
Is een aanduiding voor de mate van Comfort van Warmwater. Hoe hoger het getal hoe meer warm water de ketel per minuut kan produceren/afleveren. CW3 is normaal. CW4 of CW5 heb je alleen nodig als het bad supersnel gevuld moet worden of als je douche meer lijkt op de Niagara watervallen dan op een douche van een goedkope camping.

CW3, CW4, CW5
Comfort Warmwater klassen. zie CW label.

Driewegklep
Dit is een mechanisme wat zich bevindt in de meeste combiketels. De klep zorgt dat de ketel omschakelt van de "cv" stand naar de "ww" stand zodra warm water geproduceerd moet worden. Een simpele uitvoering kent maar twee standen. CV of WW. Een duurdere uitvoering kan deze klep in meerdere tussenstanden zetten waardoor het tapwater wordt verwarmd én de radiatoren ook nog verwarmd worden.

HR ketel
Hoog rendement ketel, een ketel die een hoger rendement heeft dan een VR ketel en daardoor minder gas nodig heeft dus geld bespaard. Dit type ketel is voorbijgestreefd door de SHR ketel.

HR107
Hoog rendement ketel met een rendement van 107%.

HRww
Ketel met Hoog Rendement Warm Water, geeft aan dat de ketel niet alleen een hoog rendement heeft voor het cv gedeelte maar ook voor het warmwater gedeelte. Als een ketel dit heeft is dat een pré, anders zal de ketel tijdens douchen/bad meer energie vragen.

Klokthermostaat
Een thermostaat waarmee de cv ketel wordt bedient maar die tevens ingesteld kan worden op welke momenten de cv ketel moet aanslaan. Daardoor kan je er voor zorgen dat het in de ochtend in de badkamer al lekker warm is.

Watt, kW, kiloWatt
Watt is een eenheid van vermogen, kilo betekent 1000. Bij ketels wordt, naast andere eenheden zoals BTU, de verwarmingscapaciteit uitgedrukt in kW. Een doorsnee Nederlands huis kan met een ketel van 20 tot 25 kW voldoende verwarmd worden.

Moduleren, modulatie
een techniek waarbij de grootte van de gasvlammen (de aanvoer van gas) aangepast wordt aan de vraag van het cv of ww systeem. Zeer oude CV ketels hadden alleen maar een aan en een uit stand. Daardoor was het in de huiskamer vaak te warm of juist te koud en schommelde de temperatuur steeds tussen die twee waarden. Moderne ketels kunnen allemaal moduleren. Hierdoor is het temperatuurverschil in de huiskamer heel beperkt en is het vrijwel de hele tijd behaaglijk lekker warm.

Modulatiebereik
Een cv ketel kan tegenwoordig zijn gastoevoer / hoogte van de vlammen aanpassen/moduleren. Hoe groter het bereik (verschil kleinste en grootste vlammen) des te beter / zuiniger / prettiger de ketel is / verwarmd.

Naverwarming zon
De mogelijkheid van een ketel om via een zonnecollector en bijbehorende boiler, zonlichtverwarmd water eventueel na te verwarmen (of juist te mengen met koud water, want water uit de boiler kan best 85 graden zijn en dat is echt te heet om uit de kraan te laten stromen!). Wettelijk is er een eis dat water wat in een boiler zit minimaal één keer tot 63 graden Celsius verwarmd moet zijn om een eventuele legionella bacterie te doden. Die gaan namelijk boven de 60 graden dood. Wanneer het water uit de boiler geen 63 graden of meer is wordt het door de ketel naverwarmd. Is het warmer dan wordt door een mengkraan de temperatuur teruggebracht tot 63 graden, mede om verbranding van lichaamsdelen te voorkomen. Meestal moet een extra "setje" aangeschaft worden als de ketel als ketel achter de zonneboiler geplaatst wordt. Het belangrijkste deel van dit setje is de meng/thermostaat kraan.

SHR ketel
super hoog rendement ketel.

Solo
een ketel die alleen maar gebruikt wordt voor de centrale verwarming. Geen warmwatervoorziening dus.

Tapwater
water wat uit de douche/bad kraan stroomt.

Thermostaat
apparaat die continu de temperatuur meet van de ruimte waarin deze gemonteerd is en dit vergelijkt met een vooraf, door de gebruiker ingestelde temperatuur. Wanneer het verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur te groot wordt geeft de thermostaat een seintje aan de ketel om de ketel in of juist uit te schakelen. Vaak is de thermostaat gecombineerd met een klok, zie klokthermostaat.

Thermostaat kraan
een kraan die water van een constante, vooraf ingesteld temperatuur afgeeft. Vooral populair bij de douche.

VR ketel
verbeterd rendement ketel, een ketel die een beter rendement heeft dan de eerste generatie ketels. Deze ketels zijn voorbijgestreefd door de HR ketels.

VHR ketel
verbeterd hoog rendement.

Warmtewisselaar
Onderdeel van de ketel waar water door (meestal) buizen stroomt terwijl de buizen door de gasvlammen verwarmt worden. Het water komt dus warmer uit de warmtewisselaar stromen dan dat het er in kwam. De warmte van de gasvlammen wordt dus overgedragen aan het te verwarmen water. Wordt gebruikt voor het verwarmen van radiatoren en warm tapwater. Dit is het moeilijkste onderdeel van de ketel. In het verleden hebben de fabrikanten veel kinderziektes gehad met de warmtewisselaars. Die gingen na een aantal jaren lekken. Vandaar dat tegenwoordig van die lange garanties worden gegeven op de warmtewisselaar als teken dat de fabrikant alle vertrouwen heeft in zijn warmtewisselaar.

WW
warm water


home­ >centrale verwarming