Voorwaarden/disclaimer

Door het gebruiken/lezen van deze website gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden/disclaimer van deze website. Wanneer u onderstaande niet kan accepteren geldt maar een advies: maak geen gebruik van deze website en negeer alles wat u tot nu toe op deze website gelezen heeft.

De voorwaarde van deze website kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden.

Alle informatie die u op deze website vindt moet u niet beschouwen als een advies. Wanneer u de informatie gebruikt zijn de gevolgen voor u zelf. Wij staan niet in voor de schade die het volgen van het advies of gebruiken van de informatie van deze website kan veroorzaken. De ervaringen, adviezen en/of informatie die u op deze website aantreft hoeft niet noodzakelijkerwijs toepasbaar te zijn op uw situatie of voor diegene die deze informatie gebruikt. Laat u altijd door meerdere adviseurs adviseren en vorm dan zelf u mening. Wanneer u niet genoeg kennis heeft van de materie waar u een beslissing in moet nemen, moet u die ook niet nemen. Huur experts in en laat deze voor u beslissen op basis van de door u verschafte informatie. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecteschade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat gebruik is gemaakt van de informatie van deze website.

Auteursrecht

Niets van deze website, ook geen delen hiervan, mag op enigerlei wijze verveelvoudigd of op een andere manier gepubliceerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website. Citeren met bronvermelding is volgens de Nederlandse wet wel toegestaan.


Foutje of aanvulling? Gebruik het reactieformulier.
wij gebruiken cookies
dat accepteer ik
meer informatie